Hz Şeyh Fadliyyil Arınci (ksa) Hayatı

   1948 yılında Siirt ili Baykan ilçesi Günbuldu (Millo) Köyü’nde dünyaya geldi. Babası Şeyh Ali Arıncî Hazretlerinin ahri imamlık görevini yapmak üzere Bitlis’e bağlı Kermete Köyüne gittiler. Gavs (Abdulhakim Hüseyni ks. ) Hazretleri Kermete Köyünde teveccüh yaparken Şeyh Ali Arıncî (ks.) Hazretleri Gavs(ks) Hazretlerine intisab etmişlerdir. Kermete Köyünde bir süre imamlık yaptıktan sonra, Gavs’ın(ks.)  emri üzerine Şeyh Ali Arıncî (ks.)  Hazretleri tekrar Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Günbuldu Köyüne geri döndüler. Babası Şeyh Ali Arıncî (ks.)  Hazretleri Millo’da iken Gavs (ks.)  Hazretlerinden Halifelik alır. Bundan bir süre sonra yine Gavs’ın (ks.)  emri üzere Günbuldu’dan 3 KM uzaklıkta bulunan Çamtaşı (Arınç) Köyüne gitmişlerdir.
   Şeyh Fadli Arıncî (ks.)  Hazretleri‘leri, sonbaharda Kur’anı Kerim Dersi almaya başlamış İlkbaharda Kur’anı Kerimi hatmetmiştir. Bundan sonra Babası Şeyh Ali Arıncî (ks.) Hazretlerinin yanında ilim tahsiline başlamıştır. 1968 yılında ilim tahsilini yarıda bırakarak vatani görevini yapmak üzere Ankara Mamak’a gitmiştir. İki yıl askerlik görevinden sonra Çamtaşı(Arınç) Köyünde resmi imam olarak göreve başlamıştır. Bu arada Babası Şeyh Ali Arıncî (ks.)  Hazretlerinin yanında yarım bıraktığı ilim tahsiline devam etmiştir. Bir süre sonra Şeyh Ali Arıncî (ks.) Hazretleri Günbuldu (Millo) Köyü’ne döner ve Şeyh Fadli Arıncî (ks.) Hazretleri’lerini Baykan’a gönderir.
    Şeyh Fadli Arıncî (ks.)  Hazretleri Baykan merkez Camii’nde imamlığına devam eder. İlim tahsilini ise Molla Muhyiddin (Havili) ve Molla Hasan’dan alır. Dönemin müftüsü Seyda-yı Mollayi Halili Siirti’nin torunlarından Müftü Molla Behcet’ten Farisi dersleri alır. Seyr ü sûlukuna Şeyh Ali Arıncî (ks.)  Hazretleri’lerinin yanında başlar. Babası Çamtaşı (Arınç) Köyünün aşağı mezrasının karşısında bulunan Millagırban Tepesinde bir Cami ve ev yaptıktan sonra oğlu Şeyh Fadli Arıncî’yı (ks) (6 yıl görevden sonra) tekrar Arınca gitmesi için emir verir. Bu emir üzerine seyrü süluku ve görevi burada devam eder.

   24 Temmuz 1984 yılında Şeyh Ali Arıncî (ks.)  Hazretleri vefat eder. Hazret(Şeyh Fadli Arıncî (ks.) Hazretleri.) 7 yıl bir ay Şeyh babasının tasarrufunda seyrü suluk eder. Bundan sonra Şeyh Ali Arıncî’nın (ks.)  halifesi ve Gavsın (ks.)  büyük oğlu olan Şeyh Seyyid Muhammed Nurani  (ks.)  Hazretlerine intisab ederek sulukuna burada devam eder. Şeyhi Şeyh Seyyid Muhammed Nurani  (ks.)  Hazretlerinin emri ile Siirt iline taşınır. Siirt’te Şeyh Muhammed Termoli Camisinde üç yıl görev yaptıktıktan sonra emekli olur. Emekliliğinden sonra Siirt’in Yeni Mahalle mevkiinde bir yıl içinde bir Camii proje ve binası tamamlanarak, ismini Nakşibendi Camisi koyar.

   19 ocak 2001 yılında Şeyh Seyyid Muhammed Nurani  Hazretleri (ks.)  Şeyh Fadli Arıncî (ks.) Hazretlerine halifelik ve irşad görevi vermişlerdir. Fakat Şeyh Fadlı Arıncî Hazretleri Şeyhine hürmeten irşad görevi yapmamıştır. Şeyh Fadli Arıncî Hazretleri(ks), 18 Mayıs 2002 de Şeyh Seyyid Muhammed Nurani  (ks.)  Hazretleri vefat edip rahmete kavuştuktan sonra irşad görevine başlamıştır. Bu arada irşadını hem Siirt’te Nakşi Camisinde hem de Baykan ilçesinin Çamtaşı(Arınç) Köyünde devam etmiştir. Bir süre sonra Çamtaşı Köyünde güzel bir Cami inşası başlatılarak kısa sürede tamamlanmış ve hizmet devam etmiştir. Burada birkaç yıl irşad devam ettikten sonra hazret Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine yerleşmiş, burada bir arazi satın alınmış. Hane-i saadetin ve bir külliyenin inşasına başlanmıştır. İnşaat yeri Kahramanmaraş Adana yolu istikametinde, Türkoğlu ilçesinin girişinde sağ tarafta bir tepe üzerindedir. Hazret buraya ‘ARINÇ’ ismini vermiştir.

   Şeyh Fadlı Arınç Hazretlerinin Maraş’a geliş hikmetini zaman tefsir edecektir. İrşad bütün kerametiyle sürüyor. Her geçen gün Türkiye’nin değişik yerlerinden insanlar  imana, islamiyete, ahlaka ve bir mürşid hakikatine koşuyorlar.

Wide info - Template Powered by Wideinfo - For Tips and Tricks - Latest Internet News